Rezerwuj terazPensjonat Abir

Regulamin

 • Na terenie pensjonatu ABIR obowiązuje zakaz palenia.

 • Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14.00 a kończy o godz. 11.00.

 • Opłata za pobyt jest pobierana z góry najpóźniej w dniu przyjazdu za określoną ilość noclegów

 • Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość pensjonatu powinien zgłosić w recepcji. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże pensjonatu i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.

 • Pensjonat zapewnia wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pokoju oraz wymianą ręczników co trzy dni.

 • Pensjonat zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do kierownika pensjonatu lub w recepcji.

 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach pensjonatu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

 • Sprzęt narciarski, sanki itp. prosimy pozostawiać w narciarni.

 • Po godzinie 22.00 w pensjonacie nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych gości.

 • Cisza nocna obowiązuje o godz. 22:00 do godz. 6:00.

 • Przy opuszczeniu pensjonatu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.

 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.

1abir (40)

1abir (51)

Pensjonat "ABIR" KARPACZ - NOCLEGI - PAKIETY PROMOCYJNE